The Kinda Fightin' Inning - Money Farm

Ord inom vården

När man talar om vården så är det nog den yrkesgrenen som har flest fackuttryck inom den svenska arbetsvärlden. Lex sarah är ett exempel på ett sådant ord som alla inom vården känner till men som man aldrig använder utanför. Men varför har man då så många olika sådana uttryck? Ja, man kan ju fråga sig men jag kan tycka att man verkligen behöver göra det som man behöver och lära sig sådana ord så att man sedan kan imponera lite på alla som inte kan sådana ord och därigenom kanske till och med bli lite populär i dom kretsarna man är i.