The Kinda Fightin' Inning - Money Farm

rådgivning

Nu har vi vart på första familjerådgivningssessionen. Oj, långt ord... Det kändes jättebra! Det är absolut rätt väg att gå! Dels så är man ju inställd på att lösa saker när man är där, och då kan man lyssna bättre på vad den andra parten har att säga. Dessutom är det väldigt förmånligt att få hjälp av en utbildad socionom under en och en halv timmas tid för 125 kronor! Men vi fick också båda beröm för att vi är ödmjuka, och när poletten trillar ner när det gäller något vi behöver förändra för den andres skull så vill vi båda verkligen ändra på det. Så vi har bokat en ny tid nästa vecka, och vi har båda stort förtroende för rådgivaren.